Slekten Selmer og dens danske og norske forgreininger

Del Skriv ut Legg til bokmerke
Johan Henrik Selmer

Johan Henrik Selmer

Mann 1678 - 1721  (43 år)

 

Oberst Johan Henrik Selmer

Oberst Johan Henrik Selmer,
døbt i Rendsborg 18. Apr. 1678. At hans moder giftede sig anden gang med oberst Bruin, synes at have baft en afgjørende indflydelse paa hans livsbane. Ti det kan vel ikke omtvivles, at det har været stiffaderen der fik ham ansat i sit regiment i en vel ogsaa dengang usædvanlig tidlig alder, og senere tildels bevirkede hans hurtige oprykning. Allerede 1693, altsaa i en alder af 15 aar, findes han som fændrik (ved oberstens eget kompagni) i det fynske regiment til fods, og 3 aar efter, d. 11. Apr. 1696, oprykker han til overløjtnant; d. 17. Juni 1700 bliver han karakteriseret kaptajn og d. 1. Decb. 1703 virkelig kaptajn eller kompagnichef, d. 16. Sept. 1709 sekondmajor, 22.Aug.1712 virkelig major og 1715 oberstløjtnant, alt i samme regiment. Efter sagnet skal han have været med ved Stralsunds belejring under krigen mod Sverrig (1714-15). Under 11. Novb. 1718 udnævntes han til oberst og chef for det 1ste eller vestre aggershusiske nasjonalregiment i Norge; men dette beholdt han ikke længe, da han neppe tre aar efter forflyttedes til Danmark, men straks efter døde. Han blev nemlig d. 22. Okt. 1721 udnævnt til chef for det gevorbne sjællandske regiment til fods, overensstemmende med den akkord han derom havde gjort med dettes hidtilværende chef oberst Zeplin ( om afstaaelse mod en pengesum); men under 15. Decb. s. a. findes en kongl. skrivelse hvori det, i anledning af oberst Selmers dødelige afgang, tillades Zeplin indtil videre at beholde regimentet, mod at tilbagebetale de 3000 rd. som alt paa Selmers vegne vare ham udbetalte, og ligeledes de øvrige forakkorderede 4000 rd., forsaavidt noget deraf skulde være udbetalt. Han maa være død kort før den sidstnævnte dag og temmelig pludselig, rimeligvis i Kjøbenhavn, ti i et Brev fra Zeplin af 8. Decb. omtales han endnu som levende og her tilstedeværende. Imidlertid findes han ikke begravet fra nogen af de kjøbenhavnske kirker hvis bøger fra den tid endnu ere til, men med flere af dem er dette rigtignok ikke tilfældet. Oberst Selmers hustru skal efter gamle optegnelser have heddet Anna Gjertrud Bruun, men naar og hvor de bleve gifte, har ikke kunnet efterspores ( i kirkebøgerne ved sønnernes daab nævnes hun slet ikke). Efter navnet at dømme kunde man ledes paa den formodning, at hun var en datter af hans stiffader oberst Bruin; og ligeledes kunde man vel af den omstændighed, at de to yngste sønner længe efter faderens død bleve ansatte i den norske hær, gjøre den slutning, at hun er forblevet i Norge efter mandens død, men for ingen af delene haves, noget givet. De havde nedenanførte 3 sønner, alle fødte i Rendsborg 1704-9, i hvilke aar det netop er oplyst at det fynske regiment garnisonerede der. Efter meddelelserne fra Norge skulde de endnu have haft to ældre sønner, Jakob Matias og Frederik Karl; den sidste errimeligvis den ovennævnte brodersøn af obersten, ikke hans søn, hvorimod det iøvrigt er meget muligt, at han, kan have været saa meget tidligere gift og haft en søn allerede i aaret 1700, som da er født paa et andet garnisonssted (der ikke har været at opspore); navnet Jakob kunde netop være efter hans stiffader og maaske svigerfader oberst Bruin, og navnet Matias kunde næsten synes at høre hjemme i familien (man finder blandt de ovenanførte enehoveder 3 andre Matias - Selmere). At Jakob Matias har været en søn af obersten, derfor taler ogsaa den omstændighed, at han ligesom de tre andre brødre kaldte sin ældste søn Johan Henrik; ogsaa maa det antages, at der har været idetmindste 1 barn endnu, nemlig den nedenanførte datter (Ill 1O). Under den ommeldte forudsætnig anføre vi allsaa følgende 4 sønner af oberst , Selmer ( Ill 6-9), som hver har stiftet sin af de norske linier, af hvilke dog netop den førstnævnte, for hvilken der ikke haves fuld vished, ikke har vedligeholdt sig:

Media TitleOberst Johan Henrik Selmer
Media NotesFra Selmer boken 1864.
Eier av original/KildeSlekten Selmer
Linket tilJohan Henrik Selmer

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.