Slekten Selmer og dens danske og norske forgreininger

St. Olavs Orden


Tre:  

Treff 1 til 43 av 43     » Se galleri    » Lysbildefremvisning

   

 #   Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til 
1
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
2
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1. klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
3
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
4
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1. Klasse av Sankt Olavs Orden

"for fortjenstfuld virksomhed"

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
5
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1. Klasse av Sankt Olavs Orden

"for fortjenstfuld virksomhed"

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
6
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
7
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Storkors av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
8
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Kommandør av 1. klasse Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
9
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
10
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
11
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
12
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Kommandør av 1. klasse Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
13
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Kommandør av 1. klasse Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
14
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Storkors av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
15
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Storkors av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
16
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Kommandør av 2. klasse Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
17
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Kommandør av 2. klasse Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
18
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1. klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
19
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
20
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
21
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
22
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
23
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
24
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 2 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
25
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 2 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
26
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1 klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
27
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1. klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
28
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ridder 1. klasse av Sankt Olavs Orden

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
29
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Thomas Jensen 1815-1886

"for Fortjeneste af Fængselsvæsenet"

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
30
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Kongen har utnevnt lege Paul Victor Bülow-Hansen til "Ridder av 1ste klasse av St. Olavs Orden" for fortjenstfullt arbeid for vårt lands vanføre.

Paul Victor Bülow-Hansen 1861-1938

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
31
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Jacob Roll 1783-1870

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
32
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947
Ellen Gleditsch 1879-1968

Ridder St. Olavs Orden 25. Mars 1946 "for hennes arbeide i det internasjonale samarbeide". Off.F.Instr.publ., Off.F.Æ.L.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
33
Edvard Beyer tildelt Sankt Olavs Orden 1997
Edvard Beyer tildelt Sankt Olavs Orden 1997
Edvard Beyer 1920-2003

Aftenposten 3. september 1997.
 
34
Ridder av 1 klasse.
Ridder av 1 klasse.
Aadel Wilhelmine Bülow-Hansen 1906-2001

Aftenposten 19. November 2001
 
35
St. Olavs Orden Bernhard Konrad Bergersen
St. Olavs Orden Bernhard Konrad Bergersen
Utnævnt 18. juli 1897 til Ridder av 1 klasse av St. O. O. for fortjenstfuld virksomhet.
 
36
St. Olavs Orden Fredrik Henrik Theodor Selmer
St. Olavs Orden Fredrik Henrik Theodor Selmer
Utnævnt 4. juli 1911 til Ridder av 1 klasse av St. O. O. for fortjenstfuld kommunal virksomhet.
 
37
St. Olavs Orden Gustav Ambrosius Selmer
St. Olavs Orden Gustav Ambrosius Selmer
Utnævnt 13. desember 1912 til Ridder av 1 klasse av St. O. O. for embedsfortjeneste.
 
38
St. Olavs orden Jens Andreas Ludvig Selmer
St. Olavs orden Jens Andreas Ludvig Selmer
Utnævnt 23. april 1908 til Ridder av 1 klasse av St. O. O. for fortjenstfuld kunstnerisk virksomhet.
 
39
St. Olavs Orden Jens Andreas Selmer
St. Olavs Orden Jens Andreas Selmer
 
40
St. Olavs Orden Ludvig Vilhelm Selmer
St. Olavs Orden Ludvig Vilhelm Selmer
Utnævnt 15. juli 1912 til Ridder av 1 klasse av St. O. O. for embedsfortjeneste.
 
41
St. Olavs Orden Marius Maximilian Selmer
St. Olavs Orden Marius Maximilian Selmer
 
42
St. Olavs Orden Olav Bergersen
St. Olavs Orden Olav Bergersen
Utnævnt 20. november 1932 til Ridder av 1 klasse av St. O. O. for fortjenster av Trøndelagsutstillingen 1930.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014040348001
 
43
St. Olavs orden Thor von Ditten
St. Olavs orden Thor von Ditten
Utnevnt 26. september 1897 til Ridder av 1 klasse av St. O. O for fortjenstfull virksomhet i sin stilling, 7. mai 1903 til kommandør av 2. klasse og 20. april 1906 til kommandør av 1. klasse, de to siste for embedsfortjeneste.
 


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.

Redigert av Slekten Selmer. | Retningslinjer for personvern.