Slekten Selmer og dens danske og norske forgreininger

Notater


Tre:  

Treff 101 til 150 av 1,129

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 Biologiske forældre: Ugift Anna Jakobine Katrine Olsen, som døde 15/1-1887, og Styrmand Peter Martin Simonsen. Simonsen, Jakobine Marie (P3113)
 
102 Bokbinder, Bokhandler, Reisebyråeier, Konsul og utleier av fiske- og jakt rettigheter Beyer, Thorvald von Krogh (P493)
 
103 Bokhandler. Foreldre: Bokbinder og boktrykker Frands Dekke Beyer (1794–1849) og Marie de Fine von Krogh (1798–1871). Gift med Hanna Høegh (21.4.1835–3.4.1898), datter av stadskonduktør Ole Peter Riis Høegh (1806–52) og Hanne Jakobine Mathea Selmer (1810–48). Farfar til Harald Beyer (1891–1960).

Fredrik Beyer var født til et liv blant bøker. Hans far var bokbinder og en betrodd mann i Holger Enevoldsens bokbinderi (grunnlagt 1771), som også hadde drevet både bokhandel og forlag. Da innehaveren døde i 1819, overtok mestersvennen, og firmaet fikk navnet Beyer. 1846 overtok det også et boktrykkeri, som snart ble utvidet.

Fredrik Beyer fikk, etter endt skolegang, sin utdannelse i firmaet, og tok borgerskap som bokbinder 1851. Allerede to år tidligere var faren død. Enken, Marie Beyer, drev firmaet videre sammen med to av sine sønner. En tredje sønn, som også hadde vært i boktrykkerlære, men som senere ble jurist, tok sin del. 1858 ble firmaet delt. Fredrik overtok bokbinderi og bokhandel, mens broren, Johan Jacob, fikk trykkeriet.

Fredrik Beyer sørget for at hans firma, som nå fikk navnet F. Beyer, fortsatte å vokse. Han var energisk, humørfylt og hadde stor personalkjennskap. Bokhandelen fikk trofaste kunder over hele Vestlandet, og langt opp i Nord-Norge, ikke minst innenfor embetsverket. Firmaet ble snart utvidet med papirhandel og protokollfabrikk. Forlagsvirksomheten økte, med stor vekt på skolebøker, fra morsmålsopplæring og filologi til matematikk. Innenfor religiøs litteratur var Beyer en betydelig konkurrent til Cappelen, som drev utstrakt kolportasjevirksomhet over store deler av landet. I 1880-årene utgav Beyer normalt 10–20 nye bøker i året, og det var ikke mange norske forlag som hadde større produksjon.

Fra 1860-årene var den norske bosetningen i Amerika blitt så stor at det også vokste frem et marked for bøker. Da Beyer fant ut at boklagrene i Bergen vokste, mens omsetningen ikke holdt tritt, tok han en dristig beslutning. 1871 drog han over Atlanterhavet med 42 store kasser fullpakket av bøker. Det meste var religiøse skrifter som ikke lenger var særlig aktuelle i Norge, men utvandrerne i Amerika tok med glede imot eldre, kjent og kjær litteratur, som den gamle Kingos salmebok. I Chicago skaffet Beyer seg hest og vogn, og startet en omfattende virksomhet. Han besøkte utvandrere vestover til Minnesota og Iowa, la igjen depoter og ansatte agenter. Den norske Synode i Amerika hadde begynt egen forlagsvirksomhet, og Beyer sikret seg i en årrekke arbeidet med å trykke og binde synodens bøker i Bergen. Både gamle og nye bøker ble sendt over havet, i betydelige mengder.

Beyer reiste hjem etter et halvt år, og viste snart at han hadde fått verdifulle impulser fra amerikansk forretningsdrift. Han ledet sitt firma med stort hell, som en æret og avholdt, men også en munter mann i Bergens kulturliv. Han hadde ti barn, og to av hans sønner, Thorvald og Freydar, gikk inn i familiefirmaet, og førte virksomheten videre.

Kilder og litteratur

Norsk biografisk leksikon: Fredrik Beyer
Norsk Wikipedia: F. Beyer bokhandel
A. M. Wiesener: Bidrag til bokhandelens historie i Bergen. Utarbeidet i anledning firmaet F. Beyers 100-aars jubilæum, Bergen 1919
F. Glambek og L. Christensen: Tankens verksted. F. Beyer 200 år 6. juni 1971, Bergen 1971
H. L. Tveterås: Den norske bokhandels historie, 1950–96
 
Beyer, Fredrik Stockfleth von Krogh (P478)
 
104 Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark Familie F1315
 
105 Borgerlig Familie F1043
 
106 Borgerlig vielse i Aker, Oslo. Familie F1373
 
107 Bosatt i Bergen. Familie F1456
 
108 Bosatt i Chetek, Wisconsin, United States Familie F2101
 
109 Bosatt i Milwaukee, Wisconsin, United States Familie F2100
 
110 Bosatt i Oslo Familie F2099
 
111 Bryllup feires i Militære samfund i dag av frk. Aagot Grøner og kand mag. Erling Selmer, Kristiania. Familie F299
 
112 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie F3167
 
113 Byfogden i Oslo Familie F2892
 
114 Byfogdenke Marie Selmer 65 aar gammel. Holm, Maren Svendsdatter (P5717)
 
115 Båren af Mad Wedseltoft, præstekone udi Rachløv.
Fadere: Jomfrue Leerbeck ibid, Forvalter Selmer, Forpagter Jensen på Lerchenborg, Sr. Jensen ibid, Sr Splittoft 
Petersen, Christian (P7676)
 
116 Bærum Døderlein, Hans Christian (P3319)
 
117 Cand pham Selmer, Marcus (P294)
 
118 Capitain og Compagnichef i 2den agerhusiske Infanteribrigade Johan Christian Albert Wibe Selmer er død den 24 Mai. Kilde: Departements-tidende. 1855 Vol.27 Selmer, Johan Christian Albert Wibe (P53)
 
119 Capitain og Compagnie chef. de Richelieu, Nils Krabbe Vind (P427)
 
120 Capitain Selmers Datter Jomfru Johane Selmer, Johanna Cathrina (P419)
 
121 Census 1840: http://www.danishfamilysearch.com/cid4474065
Census 1845: http://www.danishfamilysearch.com/cid5426059
Census 1850: http://www.danishfamilysearch.com/cid7464740

Sønnens datter, hvem sønn da? 
Familie F96
 
122 Chrestian Tandberg og Maria Rachestads barn Samel. Trulsdatter, Kristine Marie (P14)
 
123 Christian Albrecht Selmer og Margaretha Holder copulerede.ved kongebrev i huuset. Familie F12
 
124 Christian Selmer, aft. guarde i P. Huitfeldtsstræde og h. Mette Pedersdatter, en dreng kaldet Johan Bernhard.
Fadd. Peder Johansen Fodermester på Postgården, Hans Andersen gårdskarl ibid. Jens Jacobsen arbejdsmand i P. Huitfeldtsstræde, Inger forbemeldte P. Johansens bar barnet og min pige Maria Holm ibid holdt hue. 
Selmer, Johan Bernhard (P1239)
 
125 Christian Skovfogeds Søn Erich Christian, 17 Aar. Selmer, Erich Christian (P1293)
 
126 Ciselør lærling Skarsten, Paul (P2896)
 
127 Cremated, Ashes scattered, Specifically: Ashes Scattered in Zion National Park, Utah, United States Empey, Weldon Jay (P7242)
 
128 Dagsavisen 16/8-2007 Lunden, Frank William (P1389)
 
129 Daniel fik den 10. oktober 1667 revers (skriftlig bevis) på bestalling som husfoged i Pinneberg Selmer, Daniel (P3672)
 
130 Danmark, kyrkböcker, 1812-1918 för Niels Christian Selmer
Holbæk Amt Kvanløse Sogn 1813- 1854 
Selmer, Niels Christian (P1241)
 
131 Dato er ukjent. Selmer, Ludvig Flor (P1321)
 
132 Datter af sognepræsten Flensburg, Ane Cathrine Karen Hofgaard (P1240)
 
133 Datter av Andreas Heiberg, død 1757. Kammerraad og Foegd over Halsenø kloster. Gift med Anna Harriesdatter Siemers, død 1759. Heiberg, Adelucia Maria (P3668)
 
134 Datter av Biskop i Kristiansand Christopher Hansson Nyrop 1680-1733 og hans andre hustru Elisabeth Kristine Hansdatter Hiort 1690-1755. Nyrop, Johanne Cathrine (P407)
 
135 Datter av Christian Jurgensen Voigt og Jacobina Kaufmann Voigt, Cæcilia (P2416)
 
136 Datter av gårdbruker Nils Hansen og Anne Mathisen. Nilsen, Mathilde (P4902)
 
137 Datter av Jacob Ruysk De Bruin og Katrina von Kotwiss de Bruin, Anna Gjertrud (P2414)
 
138 Datter av Kristian Klebo og Karen Moss Klebo Klæboe, Severine Moss (P45)
 
139 Datter av Sogneprest til Vang i Valdres Jakob Casper Sørlie (1853) og Valborg Birgite Oline Stenersen (1853) Sørlie, Borghild (P36825)
 
140 Datter av Sognprest til Odense Christian Gruner og Anna Sophia Vonhey. Grüner, Apollonia (P2325)
 
141 Datter av Villum Jørgensen og Jensine Pedersen. Jørgensen, Ellen Chritstine Margrethe (P7264)
 
142 De faa, der kendte os i Familiekredsen, ved, hvor meget jeg og mine to uskyldige Smaa har tabt i hende, som trofast Ægtefælle, som omhyggelig Moder. Bagger, Medea Christine (P68)
 
143 Den 13. April Christian Selmer og Mette Pedersd. ved Daugerup Skovhus deres Søn Matthias Herman, fød 8. April. Jomfru Sophia Kirstine på Daugerup bar ham. Poul Simonsen Neergaard af Tydske Mølle. Snr. Christopher Fremmen af Astrup, Johan Splittorf, Jomfru Edel Dorethe Lessøe af Daugerup. Selmer, Matthias Hermann (P1297)
 
144 Den 3. December trolovelse hos xxx Munthe klokken 12 1/4 Erich Christian Selmer proviantsforvalter paa flaaden og jomfru dorthea Sørensdatter Fisker. Skudsmaal og altergangsbevis af xxx Brøchner, dateret Grenaa 27. April 1785 Familie F1090
 
145 Den 3. Juli lod Forvalter Selmer med Kone Anne Cathrine Flensburg fra Lerchenborg føre deres Datter Mette Kirstine til confirmation af Daaben af Madame Fremmen fra Westerbygaard. Faddere være: Jomfru Rifferdahl, Forpagter Jensen og Søn, Hr Heinrich Jensen, Comt. Gertrud Viechelman fra Lerchenborg. Selmer, Mette Kristine (P1242)
 
146 Den avdøde var gift med Charlotte, født Selmer, en datter af Etatsraad Carl Selmer og Hustru Louise, født Selmer. Den afdøde var en søn af proprietair Oluf Bering til Lundegaard i Gammelstrup Sogn og hustru Elisabeth Kirstine, født Selmer. Bering, Michael Ditlev (P5787)
 
147 Det står ingen dato, men hun er hjemmedøpt av pastor Brun. Høegh, Minda Selmer (P1981)
 
148 Dissentere Aksnes, Johan Johansen (P6754)
 
149 Dissentere Aksnes, Ola Johansen (P6751)
 
150 Dom 3die post Paaske (21.4), Christian Selmer og Mette Pedersdatter boende i et Hus ved Daugerup deres Søn født 17 April: Mathias Herman, kaldet. Jomfru Sophia Kirstine Lessøe paa Daugerup bar Barnet. Testes: Jomfru Edel Dorothea Lessøe paa Daugerup. Hans Jørgensen på Daugerup. Niels Olsen og Jørgen Nielsen. Disse af Hagendrup. Selmer, Mathias Herman (P1296)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 23» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.